Terug naar overzicht

14-08-2019

Visie op intervisie

Als zzp’er heb je uiteraard geen personeel. Maar hoe zit het met collega’s? Met wie heb je werkoverleg? Van wie krijg je feedback? Wie stimuleert en complimenteert jou? Allemaal zaken die vanzelfsprekend zijn als je in dienst bent bij een werkgever en deel uitmaakt van een team. Het zijn ook zaken die belangrijk zijn om je werk goed te kunnen uitvoeren en om je als professional te kunnen blijven ontwikkelen. We hebben allemaal op zijn tijd weleens behoefte aan iemand om mee te sparren, iemand met wie we onze onzekerheden willen en durven delen. Maar hoe doen zzp’ers dat dan?

In kleine setting
Daarvoor heb je dus intervisie. Ook in organisaties kan intervisie een structureel onderdeel zijn van de werkzaamheden. Persoonlijk kwam ik jaren geleden voor het eerst in aanraking met intervisie. Als beginnend docent vond ik het destijds erg prettig om eens per twee maanden in kleine setting mijn ervaringen met leerlingen en lesgeven te kunnen delen met collega’s. Iedereen bracht vooraf een casus in over een situatie waar hij/zij in de praktijk tegenaan liep. En aan het begin van de bijeenkomst besloten we naar behoefte en in goed overleg welke casus we op dat moment uitgebreid zouden gaan bespreken.

Bevordert deskundigheid en kwaliteit
Intervisie is dus een gestructureerd collegiaal overleg met gelijkwaardige professionals die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Het gaat hierbij niet om de inhoudelijke kant van een zaak; het gaat vooral om de manier waarop die is aangepakt. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Beoogd doel is dat het de deskundigheid van betrokkenen vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Anders dan bij supervisie is er geen hiërarchische situatie waarin iemand de leiding heeft. Intervisie verloopt volgens een bepaald protocol waarin vastgelegd is wat aan de orde komt en hoe de interactie plaatsvindt.

Veilige omgeving
Zodra ik met Vigilant van start ging, sloot ik me bij verschillende intervisiegroepen aan. Voor de ene werd ik gevraagd en de andere twee heb ik zelf mee opgericht. Het is belangrijk dat je een intervisiegroep vormt met mensen waar je je veilig bij voelt en jezelf kunt zijn. De collega’s van de intervisiegroep mediation heb ik via de cursussen van Merlijn leren kennen. Voor de intervisiegroep loopbaancoaching werd ik door een collega benaderd en we hielden met de hele groep een oefensessie om te kijken of het klikte. Naast het feit dat het voor het behalen van mijn accreditaties verplicht is om aan intervisie te doen, vind ik het persoonlijk erg belangrijk en zinvol om met intervisie bezig te zijn.

Ondersteuning en inspiratie
Allereerst zorgt intervisie voor mijn persoonlijke deskundigheidsbevordering; hier hebben zowel cliënten als ikzelf profijt van. Tevens leer ik door reflectie om afstand te nemen van mijn positie en manier van werken. Verder word ik me dankzij intervisie meer bewust van mijn eigen invloed op situaties. Ten slotte geef én krijg ik op deze wijze collegiale ondersteuning en inspiratie. Het mooie van intervisie vind ik ook dat je niet door het aandragen van oplossingen, maar juist door het stellen van vragen en eigen analytisch en probleemoplossend vermogen, zicht krijgt op een ingebracht probleem en hoe hierin te handelen. Het is een werkvorm die gebruikmaakt van de deskundigheid van alle deelnemers. Daarom is diversiteit en verscheidenheid binnen een intervisiegroep een verrijking. Ik prijs mezelf gelukkig met drie waardevolle intervisiegroepen, waar ik op vertrouwelijke wijze mijn kennis en ervaring kan uitwisselen met professionals binnen het vakgebied mediation en loopbaancoaching. Wat is jouw ervaring met en visie op intervisie?Terug naar overzicht