Terug naar overzicht

12-06-2019

Mediaten is meer dan middelen

Mensen zijn sociale wezens en staan in relatie tot elkaar. Dat kan gaan om een werkrelatie, een familierelatie, een liefdesrelatie en soms lopen deze relaties door elkaar heen. Conflicten binnen relaties ontstaan vaak door tegenstrijdige standpunten en principes. Meestal lost men deze in goed overleg op.

Mediator als neutrale derde partij
Maar soms lukt dat niet en komen mensen er samen niet uit. Dit verstoort de relatie danig en dat kan zich op verschillende manieren uiten; zo kan er over iemands grenzen worden gegaan, iemand kan het gevoel hebben dat hij of zij niet serieus wordt genomen, dat hij/zij onrechtvaardig wordt behandeld of dat er sprake is van onacceptabele ongelijkheid binnen de relatie. Tijdens een conflictsituatie kan een mediator als neutrale derde partij uitkomst bieden.

Zelf heb ik nooit een mediator ingeschakeld. Maar in het verleden heb ik wel degelijk vervelende ervaringen met verschillende soorten conflicten gehad; een louche huurbaas die sjoemelde met de eindafrekening van de energierekening, een arbeidsconflict als werknemer én als werkgever. Gratis juridische hulp van een rechtswinkel en de tussenkomst van een kantonrechter hebben mijn geschillen beslecht. De laatste kwestie had ik achteraf veel liever via mediation opgelost, maar ik wist niet eens dat zoiets bestond. Gelukkig weten steeds meer mensen de weg naar een mediator te vinden.

Mediation is vaak sneller en ook goedkoper
Een groot voordeel van mediation is dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer deze voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper. Een mediator kan de kwestie veel breder bekijken dan een rechter en ook ingaan op niet-juridische kanten, zoals het verbeteren van de communicatie tussen partijen. De uitkomst van mediation is daardoor vaak veel bevredigender dan het oordeel van een rechter.

Uit onderzoek blijkt dat in twee derde van de gevallen mediation binnen vijftien weken is afgerond. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Het gaat bij mediation niet zozeer om wie er juridisch 'gelijk' heeft, maar om samen tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar en toekomstbestendig is.

Mediator via Vigilant
Het mediationproces start met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels van mediation en waarover het conflict gaat. De afspraken die partijen gezamenlijk maken om het geschil op te lossen, worden door de mediator op papier gezet; de zgn. vaststellingsovereenkomst. Lukt het helemaal niet om er via mediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter. Zolang er echter van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen. Zoek jij een mediator die in jouw conflict kan optreden als procesbegeleider? Maak dan een afspraak via Vigilant.Terug naar overzicht